Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh k postupu v realizaci procesu uplatnění participativní části rozpočtu MČ Praha 10 v roce 2016, včetně informace o stavu realizací návrhů, které zvítězily v 1. ročníku projektu Moje stopa

Datum přijetí: 1.12.2016
Číslo usnesení: 13/22/2016
Číslo materiálu: 18
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

a) informaci o postupu v realizaci procesu uplatnění participativní části rozpočtu MČ Praha 10 v roce 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b) informaci o stavu realizací návrhů, které zvítězily v 1. ročníku projektu Moje stopa dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

II. ukládá

1. Mgr. Zoufalíkovi, uvolněnému členovi RMČ

1.1. předložit ZMČ informaci o postupu v realizaci procesu na jeho 14. zasedání

 

Termín: 30. 3. 2017

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

Předkladatel: Mgr. Zoufalík, uvolněný člen RMČ

Číslo tisku:    P10-120756/2016

Zpět na začátek usnesení