Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na odejmutí nemovitých věcí ze správy městské části Praha 10, a to pozemku parc. č. 2094/2, v k. ú. Vršovice

Datum přijetí: 1.12.2016
Číslo usnesení: 13/21/2016
Číslo materiálu: 17
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  schvaluje

návrh na odejmutí nemovitých věcí ze správy městské části Praha 10, a to pozemku parc. č. 2094/2 o výměře 209 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Vršovice

 

II.  ukládá

  1. Radě MČ Praha 10

1.1. pověřit Bc. Martina Pecánka, vedoucího OŽD, informovat odbor evidence, správy a využití majetku MHMP o usnesení městské části Praha 10 dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 10. 2. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Zoufalík, uvolněný člen RMČ

Číslo tisku:      P10-069641/2016

Zpět na začátek usnesení