Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 pro rok 2016 v Programu – oblast sportu, tělovýchovy a sportovních volnočasových aktivit pro poplatníky místních poplatků ze vstupného – prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy

Datum přijetí: 1.12.2016
Číslo usnesení: 13/18/2016
Číslo materiálu: 14
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

a) návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 pro rok 2016 v Programu – oblast sportu, tělovýchovy a sportovních volnočasových aktivit pro poplatníky místních poplatků ze vstupného, prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy

 

b) uzavření veřejnoprávních smluv s vybranými subjekty dle přílohy č. 2a) předloženého materiálu, dle schválené vzorové Smlouvy pro projekty zaměřené na aktivity v oblasti sportu přílohy č. 2b) předloženého materiálu, nebo dle schválené vzorové Smlouvy pro projekty zaměřené na aktivity v oblasti sportu v režimu de minimis přílohy č. 2c) předloženého materiálu 

 

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. realizovat schválený program dotačního řízení dle tohoto usnesení v souladu s platnými právními předpisy

Termín: 31. 12. 2016

 

 

- 2 -

 

 

1.2. zajistit vypracování a uzavření veřejnoprávních smluv s vybranými subjekty dle schváleného návrhu přílohy č. 2a) předloženého materiálu, dle schválené vzorové Smlouvy pro projekty zaměřené na aktivity v oblasti sportu přílohy č. 2b) předloženého materiálu, nebo dle schválené vzorové Smlouvy pro projekty zaměřené na aktivity v oblasti sportu v režimu de minimis dle přílohy č. 2c) předloženého materiálu, včetně případných dodatků týkajících se změn při realizaci projektu, dle podmínek uvedených ve smlouvě

 

Termín: 31. 12. 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

Předkladatel: Bc. Lojda, zástupce starosty

Číslo tisku:    P10-099099/2016

Zpět na začátek usnesení