Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvěo poskytnutí dotace DVS/04/03/005692/2016

Datum přijetí: 1.12.2016
Číslo usnesení: 13/19/2016
Číslo materiálu: 15
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace DVS/04/03/005692/2016 mezi hl. m. Prahou a MČ Praha 10, na jejímž základě jsou částečně financovány sociální služby realizované CSOP v Praze 10, p. o., který je přílohou č. 2 předloženého materiálu

 

 

II. ukládá

 1. Ing. Novákovi, starostovi

1.1. podepsat Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace DVS/04/03/005692/2016 schválený dle bodu I. tohoto usnesení

                                                                                                                                                                                                                               Termín: 31. 12. 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Počarovský, uvolněný člen RMČ

Číslo tisku:     P10-108572/2016

Zpět na začátek usnesení