Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 233 v k. ú. Strašnice družstvu „BD Nučická 9 a 11, družstvo“ IČ: 264 49 978

Datum přijetí: 1.12.2016
Číslo usnesení: 13/12/2016
Číslo materiálu: 10.1
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

     a) prodej pozemků v k. ú. Strašnice:

   - pozemek parcelní č. 3118/15 - zastavěná plocha a nádvoří / budova

   - pozemek parcelní č. 3118/14 - zastavěná plocha a nádvoří / budova

   - pozemek parcelní č. 3118/13 - zastavěna plocha / společný dvůr

   - pozemek parcelní č. 3126/12 - ostatní plocha / zeleň,

  dle geometrického oddělovacího plánu č. 2999-169/2009 družstvu „BD Nučická 9 a 11, družstvo“, IČ: 264 49 978 za celkovou kupní cenu ve výši 1 137 640,- Kč

 

b) uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemků v k. ú. Strašnice,

    - pozemek parcelní č. 3118/15 - zastavěná plocha a nádvoří / budova

    - pozemek parcelní č. 3118/14 - zastavěná plocha a nádvoří / budova

    - pozemek parcelní č. 3118/13 - zastavěna plocha / společný dvůr

    - pozemek parcelní č. 3126/12 - ostatní plocha / zeleň,

  dle geometrického oddělovacího plánu č. 2999-169/2009 družstvu „BD Nučická 9 a 11, družstvo“, IČ: 264 49 978 za celkovou kupní cenu ve výši 1 137 640,- Kč

 

 

 

- 2 -

 

II. ukládá

 1.  Radě MČ Praha 10

 1.1. zajistit podepsání kupní smlouvy s družstvem „BD Nučická 9 a 11, družstvo“, IČ: 264 49 978, dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 5. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S.E., 1. zástupce starosty

Číslo tisku:    P10-102965/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S.E., 1. zástupce starosty

Číslo tisku:    P10-102965/2016

Zpět na začátek usnesení