Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na koupi pozemků parc. č. 3925/19 a 3925/18, k. ú. Strašnice

Datum přijetí: 1.12.2016
Číslo usnesení: 13/11/2016
Číslo materiálu: 9
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

koupi pozemků parc. č. 3925/19 a 3925/18, k. ú. Strašnice, od vlastníků pozemků parc. č. 3925/19 a 3925/18 ******* , bytem *******, p. *******, bytem ******* a pí *******, bytem *******, za kupní cenu ve výši 1.556.000,- Kč

 

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. uzavřít kupní smlouvu na koupi pozemků parc. č. 3925/19 a 3925/18, k. ú. Strašnice, s vlastníky pozemků parc. č. 3925/19 a 3925/18, k. ú. Strašnice, 18 ******* , bytem *******, p. *******, bytem ******* a pí *******, bytem *******, za kupní cenu ve výši 1.556.000,- Kč, dle bodu I. tohoto usnesení

                                                                                              Termín: 31. 3. 2017

      

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S.E., 1. zástupce starosty

Číslo tisku:      P10-098875/2016

Zpět na začátek usnesení