Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce – 1.

Datum přijetí: 1.12.2016
Číslo usnesení: 13/10/2016
Číslo materiálu: 8
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

              informaci o průběhu výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce – 1., dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. schvaluje

a) vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce – 1., dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b) prodej volných nebytových jednotek na základě výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce - 1., včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemcích, dle této tabulky:

 

Ulice

č. p.

č. o.

č. nebytové jednotky dle PV

Výměra v m2

Odhadní

cena

v Kč

Kupní cena

v Kč

Kupující

Datum narození kupujícího

(IČ u právnické osoby)

Bajkalská

1161

6

1161/19

18,2

161 260

181 815

*******

*******

Jerevanská

1160

16

1160/27

119,2

2 477 260

3 309 088

*******

*******

Moskevská

366

23

366/13

118,3

2 530 670

8 120 000

*******

*******

 

 

- 2 -

 

 

Nad Úžlabinou

446

22

446/62

17,7

115 110

180 555

*******

*******

Útulná

506

17

506/61

13

82 400

231 108

*******

*******

Vršovická

1462

66

1462/311

41,2

642 870

1 375 555

*******

*******

 

.

III. ukládá

     1.  Radě MČ Praha 10

1.1. uzavřít kupní smlouvy na prodej volných nebytových jednotek dle bodu II. tohoto usnesení

Termín: 28. 2. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S.E., 1. zástupce starosty

Číslo tisku:    P10-115751/2016

 

Zpět na začátek usnesení