Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 21/30/2010 ze dne 2. 9. 2010 k návrhu na uzavření smluv o převodu vlastnictví bytových jednotek budovy č. p. 464, k. ú. Vršovice, ul. 28. pluku č. o. 39, Praha 10, s oprávněnými nájemci

Datum přijetí: 1.12.2016
Číslo usnesení: 13/7/2016
Číslo materiálu: 5.2
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. zrušuje

            část usnesení č. 21/30/2010 ZMČ Praha 10 ze dne 2. 9. 2010 v bodě II.

 

II. schvaluje

uzavření smluv o převodu bytových jednotek specifikovaných v prohlášení vlastníka budovy č. p. 464, k. ú. Vršovice, ul. 28. pluku č. o. 39, Praha 10, za podmínky, že ve lhůtě 8 měsíců ode dne odeslání kvalifikované písemné nabídky nájemci užívající nejméně 51 % podlahové plochy všech bytů v příslušném domě podepíší návrh smlouvy o převodu bytové jednotky do vlastnictví, s oprávněnými nájemci dle tabulky:

 

Kupující

Narozen(a)

Číslo jenotky

Celková cena v Kč

Cena jednotky

Cena podílu na poz. 1305/3 a 1305/6 v Kč

Výše podílu

*******

*******

464/1

512 717,00

466 512,00

46 205,00

7570

173880

*******

*******

-

-

-

-

-

-

*******

*******

464/2

385 384,00

350 654,00

34 730,00

5690

173880

*******

*******

464/3

259 406,00

236 029,00

23 377,00

3830

173880

*******

*******

464/4

538 454,00

489 930,00

48 524,00

7950

173880

*******

*******

-

-

-

-

-

-

*******

*******

464/5

508 653,00

462 815,00

45 838,00

7510

173880

*******

*******

464/6

386 061,00

351 270,00

34 791,00

5700

173880

*******

*******

-

-

-

-

-

-

- 2 -

 

*******

*******

464/7

377 934,00

343 876,00

34 058,00

5580

173880

*******

*******

464/8

537 777,00

489 314,00

48 463,00

7940

173880

*******

*******

464/9

512 514,00

466 676,00

45 838,00

7510

173880

*******

*******

464/10

387 890,00

353 282,00

34 608,00

5670

173880

*******

*******

464/11

375 631,00

342 000,00

33 631,00

5510

173880

*******

*******

464/12

540 215,00

491 752,00

48 463,00

7940

173880

*******

*******

-

-

-

-

-

-

*******

*******

464/13

511 159,00

465 443,00

45 716,00

7490

173880

*******

*******

464/14

389 922,00

355 131,00

34  791,00

5700

173880

*******

*******

-

-

-

-

-

-

*******

*******

464/15

378 340,00

344 465,00

33 875,00

5550

173880

*******

*******

464/16

542 247,00

493 601,00

48 646,00

7970

173880

*******

*******

-

-

-

-

-

-

*******

*******

464/17

511 836,00

466 059,00

45 777,00

7500

173880

*******

*******

464/18

388 568,00

353 899,00

34 669,00

5680

173880

*******

*******

-

-

-

-

-

-

*******

*******

464/19

376 308,00

342 616,00

33 692,00

5520

173880

*******

*******

464/20

537 506,00

489 287,00

48 219,00

7900

173880

*******

*******

464/21

309 326,00

287 108,00

22 218,00

3640

173880

*******

*******

464/22

322 330,00

298 281,00

24 049,00

3940

173880

*******

*******

464/23

375 225,00

341 411,00

33 814,00

5540

173880

*******

*******

464/24

533 713,00

485 616,00

48 097,00

7880

173880

*******

*******

464/25

35 087,00

11 771,00

23 316,00

3820

173880

*******

*******

464/26

37 842,00

12 695,00

25 147,00

4120

173880

*******

*******

464/27

48 588,00

16 300,00

32 288,00

5290

173880

*******

*******

-

-

-

-

-

-

*******

*******

464/28

72 929,00

24 466,00

48 463,00

7940

173880

                 

 

 

za podmínky, že se nejedná o nájemce vyloučené z  prodeje z níže uvedených důvodů v souladu s bodem 5.2.3 Prováděcího předpisu privatizace domovního fondu svěřeného MČ Praha 10 (prodej jednotek), v platném znění:

  1. právnické osoby vyjma bodu 5.9. Předpisu
  2. cizozemci, kteří v souladu s platnými právními předpisy nemohou nabývat nemovitosti v České republice
  3. nájemci, kteří mají vůči MČ jako pronajímateli dluh na platbách souvisejících s užíváním bytu nebo nebytového prostoru (zejména dluh na nájemném, poplatku z prodlení, zálohách na služby, doplatku za služby)
  4. nájemci, kteří mají dva nebo více bytů, vyjma případů, že na nich nelze spravedlivě požadovat, aby užívali pouze jeden byt
  5. nájemci, kteří jinak hrubě porušují své povinnosti vyplývající z nájmu bytu (např. nepovolenými stavebními úpravami)
  6. nájemci, s nimiž vede MČ soudní spor ve věci přivolení soudu k výpovědi z nájmu bytu z důvodů uvedených v ustanovení § 711 odst. 1 písm. c), d), g) a h) ObčZ, ve znění platném do 30. 3. 2006
  7. nájemci, kterým byl vypovězen nájem bytu podle § 711 odst. 2 ObčZ, v platném znění
  8. nájemci, u nichž je dán důvod výpovědi z nájmu bytu podle ustanovení § 711 odst. 2 ObčZ, v platném znění

 

 

- 3 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S.E., 1. zástupce starosty

Číslo tisku:    P10-093580/2016

Zpět na začátek usnesení