Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na zrušení části usnesení ZMČ Praha 10 č. 12/3/2016 ze dne 8. 9. 2016 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny, vyhlášeného v termínu od 7. 3. 2016 do 4. 4. 2016, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče

Datum přijetí: 1.12.2016
Číslo usnesení: 13/6/2016
Číslo materiálu: 5.1
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

informaci o průběhu výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 7. 3. 2016 do 4. 4. 2016, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče

 

II. schvaluje

zrušení části usnesení ZMČ Praha 10 č. 12/3/2016 ze dne 8. 9. 2016 v části II. b), v tabulce řádek druhý:

 

Adresa k. ú.

Číslo NJ dle prohlášení vlastníka

Využití

Podlaží

Plocha m² dle PV

Uchazeč

 

Datum narození

kupujícího

(IČ u právnické osoby)

 

Navrhovaná cena v Kč vítězného uchazeče

Odhadní

cena v Kč

Dorovnání nejvyšší nabídky oprávněným nájemcem

Moskevská 696/70

Vršovice

696/22

výtvarný ateliér

7.NP

21,9

*****

2. 10. 1967

1 580 000

268 140

NE

 

- 2 -

 

 

 

III. ukládá

           1.  Radě MČ Praha 10

              1.1. vyhlášení opakovaného výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajaté  nebytové jednotky č. 696/22 v domě Moskevská 696/70, Praha 10, dle bodu II. tohoto usnesení

Termín: 31. 3. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S.E., 1. zástupce starosty

Číslo tisku:      P10-100395/2016

Zpět na začátek usnesení