Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 15.

Datum přijetí: 1.12.2016
Číslo usnesení: 13/8/2016
Číslo materiálu: 6
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

a) informaci o průběhu výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 15., dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

b) odvolání účastníka 15. výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. schvaluje

  1. vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 15., dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  2. prodej volných bytových jednotek na základě výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 15., včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemcích, dle této tabulky:

 

Ulice

č. p.

č. o.

č. bytové jednotky dle PV

Veli-kost bytu

Odhadní

cena

v Kč

Kupní cena

v Kč

Kupující

Datum narození kupujícího

(IČ u právnické osoby)

Černokostelecká

918

16

918/24

1+1

1 338 000

2 550 000

EXAPS, s. r. o.

27269256

Kralická

832

12

832/08

1+1

1 214 000

2 725 000

*******

*******

Kralická

832

12

832/04

1+1

1 358 000

2 710 000

*******

*******

- 2 -

 

 

Kralická

832

12

832/02

1+1

1 325 000

2 570 000

*******

*******

Limuzská

1012

6

1012/07

1+1

1 413 000

2 300 218

*******

*******

Mrštíkova

2461

5

2461/12

1+0

916 000

1 830 000

*******

*******

Nad Primaskou

444

49

444/13

4+1

2 282 000

4 535 000

*******

*******

Oblouková

1254

6

1254/18

2+1

1 234 000

3 350 000

*******

*******

Průběžná

1824

59

1824/06

3+1

1 790 000

4 000 069

*******

*******

Saratovská

838

27

838/05

1+1

1 304 000

2 900 000

*******

*******

Starostrašnická

960

35

960/6

1+1

1 600 000

3 225 000

*******

*******

Za Poštou

924

1

924/20

1+1

1 259 000

2 370 000

*******

*******

Želivecká

2798

30

2798/7

1+1

980 000

1 910 000

*******

*******

Želivecká

2799

28

2799/40

2+1

1 604 000

2 564 000

*******

*******

Želivecká

2801

26

2801/46

2+1

1 750 000

2 660 000

*******

*******

 

 

 

III. ukládá

     1. Radě MČ Praha 10

1.1. uzavřít kupní smlouvy na prodej volných bytových jednotek dle bodu II. tohoto usnesení

Termín: 28. 2. 2017

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S.E., 1. zástupce starosty

Číslo tisku:    P10-112443/2016

Zpět na začátek usnesení