Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na změnu rozpočtu 2016 – Odvod z loterií (RO 3081)

Datum přijetí: 1.12.2016
Číslo usnesení: 13/5/2016
Číslo materiálu: 4
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

RO 3081 – Obdržení odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení za období 1. 5. 2016 – 30. 9. 2016

 

a) příjmová část

zvýšení paragrafu Převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně, položky Převody mezi statutárními městy (hl. m. Praha) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy:

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

1010

6330

4137

98

 

 16 874,0

 

b) výdajová část

zvýšení paragrafu Ostatní tělovýchovná činnost, položka Neinvestiční transfery spolkům:

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

Podpora činností nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích

0410

3419

5222

98

 

4 218,5

Sport

0410

3419

5222

98

 

4 218,5

Kultura, školství, zdravotnictví a sociální oblast

0410

3419

5222

98

 

8 437,0

 

- 2 -

 

 

 

II.   ukládá

1.1. Radě MČ Praha 10

provést úpravu rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2016 dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 12. 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Novák, starosta

Číslo tisku:      P10-114129/2016

 

Zpět na začátek usnesení