Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh Zásad pro hospodaření MČ Praha 10 v období rozpočtového provizoria na rok 2017

Datum přijetí: 1.12.2016
Číslo usnesení: 13/4/2016
Číslo materiálu: 3
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

Zásady pro hospodaření v období rozpočtového provizoria MČ Praha 10 na rok 2017

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Novák, starosta

Číslo tisku:      P10-111113/2016

Zpět na začátek usnesení