Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 10 za rok 2015

Datum přijetí: 8.9.2016
Číslo usnesení: 12/19/2016
Číslo materiálu: 18
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 za rok 2015, která byla Kontrolním výborem projednána dne 22. 6. 2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

II. ukládá

  1. Ing. Čunátové, předsedkyni KoV
    1. předložit Zastupitelstvu městské části Praha 10 zprávu o činnosti Kontrolního výboru za rok 2016

                                                                                                          Termín: 31. 5. 2017

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S. E.

1. zástupce starosty

 

Předkladatel: Ing. Čunátová, předsedkyně KoV

Číslo tisku:    P10-069212/2016

Zpět na začátek usnesení