Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na volbu členů Kontrolního výboru (KoV) Zastupitelstva městské části Praha 10

Datum přijetí: 17.6.2016
Číslo usnesení: 11/4/2016
Číslo materiálu: 1
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

a) rezignaci Ing. Milana Richtera na funkci člena KoV ke dni 31. 5. 2016

b) rezignaci Mgr. Bohumila Zoufalíka na funkci člena KoV ke dni 8. 6. 2016

 

II. volí

v souladu s § 77 odst. 2 a § 100 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění do funkce člena KoV Zastupitelstva městské části Praha 10

 

Ing. Martina Hejla (ODS)

JUDr. Lubomíra Ledla (KSČM)

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

Bc. Radek  L o j d a

zástupce starosty

 

Předkladatel: Ing. Novák, starosta

Číslo tisku:      P10-061767/2016

Zpět na začátek usnesení