Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy do svěřené správy městské části Praha 10, a to pozemků parc. č. 2612/2, část 2612/3, 2616, část 2628/2, část 2628/11, část 2628/16, část 2628/17, část 2628/18, 2628/21, 2628/22, část 2628/25, 2694, 2695/3, 2695/4, 2695/5, část 2696/1, část 2696/2, část 3386/1, 3386/9, část 3391/2, část 3392/1, 3397/1, 3398/2, 3399/1, 3399/2, část 3399/3, část 3401/1, 3401/4, 3401/5, 3401/6 vše v k. ú. Michle

Datum přijetí: 8.9.2016
Číslo usnesení: 12/18/2016
Číslo materiálu: 17
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 10, a to pozemků

parc. č. 2612/2 o výměře 89 m2, ostatní plocha, jiná plocha,

část parc. č. 2612/3 o výměře 227 m2, ostatní plocha, jiná plocha,

parc. č. 2616 o výměře 81 m2, ostatní plocha, neplodná půda,

část parc. č. 2628/2 o výměře 4998 m2, ostatní plocha, jiná plocha,

část parc. č. 2628/11 o výměře 339 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,

část parc. č. 2628/16 o výměře 492 m2, ostatní plocha, zeleň,

část parc. č. 2628/17 o výměře 560 m2, ostatní plocha, zeleň,

část parc. č. 2628/18 o výměře 272 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 2628/21 o výměře 44 m2, ostatní plocha, jiná plocha,

parc. č. 2628/22 o výměře 9 m2, ostatní plocha, jiná plocha,

část parc. č. 2628/25 o výměře 2 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc. č. 2694 o výměře 661 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 2695/3 o výměře 647 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 2695/4 o výměře 73 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 2695/5 o výměře 35 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,

část parc. č. 2696/1 o výměře 105 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,

část parc. č. 2696/2 o výměře 96 m2, ostatní plocha, zeleň,

 

 

- 2 -

 

 

část parc. č. 3386/1 o výměře 225 m2, ostatní plocha, silnice,

parc. č. 3386/9 o výměře 4 m2, ostatní plocha, zeleň,

část parc. č. 3391/2 o výměře 21 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,

část parc. č. 3392/1 o výměře 12 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc. č. 3397/1 o výměře 663 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc. č. 3398/2 o výměře 113 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 3399/1 o výměře 90 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 3399/2 o výměře 62 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc. č. 3399/3 o výměře 149 m2, ostatní plocha, zeleň,

část parc. č. 3401/1 o výměře 178 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc. č. 3401/4 o výměře 8 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 3401/5 o výměře 70 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 3401/6 o výměře 24 m2, ostatní plocha, zeleň,

vše v k. ú. Michle

 

 

II.    ukládá

  1.   Radě MČ Praha 10

1.1. pověřit Bc. Martina Pecánka, vedoucího OŽD, informovat odbor evidence, správy a využití majetku MHMP o usnesení městské části Praha 10 dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 10. 12. 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S. E.

1. zástupce starosty

 

 

Předkladatel:  Mgr. Zoufalík, uvolněný člen RMČ

Číslo tisku:      P10-069924/2016

Zpět na začátek usnesení