Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na poskytnutí motivační odměny zaměstnancům hlavního města Prahy zařazených do orgánů Městské policie hlavního města Prahy, Obvodní ředitelství Praha 10

Datum přijetí: 8.9.2016
Číslo usnesení: 12/17/2016
Číslo materiálu: 16
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

  1. poskytnutí finančních prostředků na motivační odměny zaměstnancům hlavního města Prahy zařazených do orgánu Městské policie hlavního města Prahy, Obvodní ředitelství Praha 10, ke zkvalitnění výkonu služby a stabilizaci personální situace v roce 2016 z rozpočtu městské části Praha 10 v celkové výši 500.000,- Kč prostřednictvím rozpočtu hlavního města Prahy

 

  1. snížení rozpočtu 0010 – Pokladní správa

ORJ 0010, § 6409, pol. 5901 Nespecifikovaná rezerva neinvestiční -500 tis. Kč

 

  1. zvýšení rozpočtu 0791 – Vnitřní správa

ORJ 0791, § 5311, pol. 5339 – Neinvestiční transfery cizím PO +500 tis. Kč

 

II. ukládá

  1. Radě MČ Praha 10
    1. zajistit realizaci bodu I. a) tohoto usnesení

                                                                                   Termín: 31. 10. 2016

 

  1. provést příslušná rozpočtová opatření dle bodu I. b) a c) tohoto usnesení

 

                                                                                        Termín: 31. 10. 2016

 

 

- 2 -

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S. E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

Předkladatel: Bc. Lojda, zástupce starosty

Číslo tisku:    P10-069332/2016

Zpět na začátek usnesení