Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vymezení působnosti Výboru pro kulturu a památky

Datum přijetí: 8.9.2016
Číslo usnesení: 12/16/2016
Číslo materiálu: 15.2
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

vymezení působnosti Výboru pro kulturu a památky ZMČ Praha 10 ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S. E.

1. zástupce starosty

 

 

 

Předkladatel: Ing. Lešenarová, předsedkyně VKP

Číslo tisku:    P10-090297/2016

 

Zpět na začátek usnesení