Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na využití předkupního práva k nemovitosti, budově bez čísla popisného nebo evidenčního, ve vlastnictví fyzické osoby, na pozemku parc. č. 218/50, k. ú. Strašnice, ve správě městské části Praha 10

Datum přijetí: 8.9.2016
Číslo usnesení: 12/6/2016
Číslo materiálu: 6
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

     nabídku pana ******* doručenou městské části Praha 10 dne 15. 8. 2016  na využití předkupního práva k nemovitosti, budově bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití garáž, na pozemku parc. č. 218/50, k. ú. Strašnice, ve správě městské části Praha 10

 

II. neschvaluje

     využití předkupního práva k nemovitosti, budově bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití garáž, ve vlastnictví pana *******, na pozemku parc. č. 218/50, k. ú. Strašnice, ve správě městské části Praha 10, na základě jeho nabídky doručené MČ Praha 10 dne 15. 8. 2016, a tedy s koupí budovy bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití garáž, ve vlastnictví pana ******, na pozemku parc. č. 218/50, k. ú. Strašnice, ve správě městské části Praha 10, za cenu nabídnutou tj. 150.000,- Kč

 

III. ukládá

                       1.  Radě MČ Praha 10

  1. oznámit panu *******, že městská část Praha 10 předkupního práva nevyužije

Termín: 30. 9. 2016

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S. E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S. E., 1. zástupce starosty

Číslo tisku:    P10-086278/2016 

Zpět na začátek usnesení