Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 14.

Datum přijetí: 8.9.2016
Číslo usnesení: 12/5/2016
Číslo materiálu: 5
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 14.

 

 

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

      informaci o průběhu výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 14., dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. schvaluje

  1. vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 14., dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

  1. prodej volných bytových jednotek na základě výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 14., včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemcích, dle této tabulky:

 

Pořadí

Ulice

č.p.

č.o.

Č. bytové jednotky dle PV

Veli-kost bytu

Odhadní

cena

v Kč

Kupní cena

v Kč

Kupující

Datum narození kupujícího

(IČ u právnické osoby)

1

28. pluku

583

47

583/27

1+1

1 557 000

2 775 000

*******

*******

2

28. pluku

464

39

464/21

1+1

 1 664 000

3 510 000

*******

*******

3

Brtnická

1034

8

1034/01

1+0

779 000

1 706 000

*******

*******

 

 

- 2 -

 

4

Brtnická

1034

8

1034/06

1+0

883 000

1 720 000

*******

*******

5

Jakutská

1197

5

1197/08

2+1

1 877 000

3 480 000

*******

*******

6

Jakutská

1200

11

1200/03

1+0

845 900

1 565 033

*******

*******

7

Jakutská

1200

11

1200/04

2+1

2 160 000

3 560 010

*******

*******

8

Moskevská

861

78

861/01

1+0

936 000

1 864 444

*******

*******

9

Na Míčánkách

435

1

435/05

1+1

1 451 000

2 815 000

ARGENTONE ENTERPRISE, a.s.   

01473921

10

Na Spojce

731

1

731/09

1+1

 

1 521 300

 

 

2 755 000

 

*******

*******

11

Ruská

708

76

708/02

1+1

1 477 000

2 200 000

*******

*******

12

Ruská

711

82

711/01

1+1

1 453 000

2 290 000

7 Stones Investments, a.s.

03816451

13

Ruská

711

82

711/02

2+1

1 960 000

3 625 000

*******

*******

14

Ruská

1039

84

1039/30

1+0

861 300

1 700 000

*******

*******

 

 

III. ukládá

     1.  Radě MČ Praha 10

1.1. uzavřít kupní smlouvy na prodej volných bytových jednotek dle bodu II. tohoto usnesení

Termín: 30. 11. 2016

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S. E.

1. zástupce starosty

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S.E, 1. zástupce starosty

Číslo tisku:    P10-080764/2016

Zpět na začátek usnesení