Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/56/2013 ze dne 29. 4. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 644, k. ú. Vršovice, ul. Žitomírská č. o. 32, Praha 10, včetně pozemku pod předmětným domem rozděleným na jednotky

Datum přijetí: 8.9.2016
Číslo usnesení: 12/4/2016
Číslo materiálu: 4
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. zrušuje

část usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/56/2013 ze dne 29. 4. 2013 v bodě II. 

 

II. schvaluje

záměr na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek specifikovaných v prohlášení vlastníka budovy č. p. 644, k. ú. Vršovice, ul. Žitomírská č. o. 32, Praha 10, včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemku, to vše za podmínky, že ve lhůtě 8 měsíců ode dne odeslání kvalifikované písemné nabídky nájemci užívající nejméně 51 % podlahové plochy všech bytů v příslušném domě podepíší návrh smlouvy o převodu bytové jednotky do vlastnictví, s oprávněnými nájemci dle tabulky:

 

 

Kupující

Narozen (a)

Číslo BJ       dle PV

Kupní cena Kč

*******

*******

644/01

893 404 Kč

*******

*******

644/02

467 688 Kč

*******

*******

644/03

902 398 Kč

*******

*******

 

 

 

 

 

- 2 -

 

*******

*******

644/04

1 325 116 Kč

*******

*******

644/05

1 299 633 Kč

*******

*******

644/06

866 422 Kč

*******

*******

644/07

719 520 Kč

*******

*******

644/08

933 877 Kč

*******

*******

644/09

1 037 308 Kč

*******

*******

644/10

740 506 Kč

*******

*******

644/11

945 869 Kč

*******

*******

 

 

*******

*******

644/12

539 640 Kč

*******

*******

644/13

782 478 Kč

*******

*******

644/14

1 265 156 Kč

*******

*******

 

 

 

 

 

za podmínky, že se nejedná o nájemce vyloučené z  prodeje bytových jednotek v souladu s bodem 5.2.3, ve spojení s body 5.2.6 a 5.2.7 Prováděcího předpisu pro prodej bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S. E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S. E., 1. zástupce starosty

Číslo tisku:    P10-070197/2016

Zpět na začátek usnesení