Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 7. 3. 2016 do 4. 4. 2016, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče

Datum přijetí: 8.9.2016
Číslo usnesení: 12/3/2016
Číslo materiálu: 3
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

informaci o průběhu výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 7. 3. 2016 do 4. 4. 2016, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče

 

II. schvaluje

a) vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 7. 3. 2016 do 4. 4. 2016, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče

 

b) prodej nebytových jednotek na základě výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 7. 3. 2016 do 4. 4. 2016, včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemcích, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče, dle tabulky:

 

 

- 2 -

 

Adresa k. ú.

Číslo NJ dle prohlášení vlastníka

Využití

Podlaží

Plocha m² dle PV

Uchazeč

 

Datum narození

kupujícího

(IČ u právnické osoby)

 

Navrhovaná cena v Kč vítězného uchazeče

Odhadní

cena v Kč

Dorovnání nejvyšší nabídky oprávněným nájemcem

Limuzská

1012/6

Strašnice

1012/10

architektonický ateliér

1.PP

31,3

Czech Business Properties, s.r.o.

24700614

704 250

468 200

NE

Moskevská 696/70

Vršovice

696/22

výtvarný ateliér

7.NP

21,9

*******

*******

1 580 000

268 140

NE

Norská 570/7

Vršovice

570/21

ateliér

6.NP

24

Tolcom, s.r.o.

4905393

1 141 111

279 300

NE

Révová

1077/18

Strašnice

1077/13

ateliér

2.NP

15

*******

*******

855 111

151 310

NE

 

 

III. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit vypracování návrhů kupních smluv o převodu nebytových jednotek do vlastnictví a předložit je kupujícím k podpisu dle bodu II. tohoto usnesení

     

Termín: 31. 12. 2016

 

1.2. uzavřít smlouvy o převodu nebytových jednotek do vlastnictví s kupujícími dle bodu II. tohoto usnesení           

Termín: 31. 12. 2016

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S. E.

1. zástupce starosty

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S. E., 1. zástupce starosty

Číslo tisku:    P10-063251/2016

Zpět na začátek usnesení