Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 7. 3. 2016 do 4. 4. 2016, kde oprávněný nájemce dorovnal nejvyšší nabídku vítězného uchazeče

Datum přijetí: 8.9.2016
Číslo usnesení: 12/2/2016
Číslo materiálu: 2
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

informaci o průběhu výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 7. 3. 2016 do 4. 4. 2016, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. schvaluje

  1. vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 7. 3. 2016 do 4. 4. 2016, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

  1. prodej nebytových jednotek na základě výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 7. 3. 2016 do 4. 4. 2016, včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemcích, dle tabulky:

 

 

- 2 -

 

Pořadí

Ulice č.p./č.o.

Číslo nebytové jednotky dle PV

Poslední využití

Podlaží

 

Plocha v m2

dle PV

Odhadní

cena

v Kč

Kupní cena

v Kč

Kupující

Datum narození kupujícího

(IČ u právnické osoby)

1

Bulharská 619/8

619/20

výtvarný ateliér

6.NP

75,7

1 442 490

1 939 393

*******

*******

2

Holandská 755/19

755/20

výtvarný ateliér

5.NP

45

680 050

1 651 111

*******

*******

3

Kodaňská 61/43

61/22

kancelář

2.NP

45,5

646 080

2 000 000

Geodetická kancelář Nedoma a Řezník, s.r.o.

26695103

4

Moskevská 95/45

95/14  95/17

ateliér

6.NP

13,20

16,80

340 230

888 000

*******

*******

5

Na Míčánkách

481/5

481/11

výtvarný ateliér

5.NP

31,2

370 810

1 000 000

*******

*******

6

Slovinská

994/25

994/20

ateliér

7.NP

40,4

561 630

1 454 545

*******

*******

7

Bulharská 715/39

715/09

715/11

Sklad divadelních kostýmů a rekvizit

1.PP

64,7

1.PP

3,6

743 350

719 120

1 607 525

Divadlo Krapet, z.s.

27036855

8

Vršovická

1462/66

1462/320

Softwarové projektování

5.NP

66,5

1 611 930

2 039 039

Softmarket, s.r.o.

44850719

 

 

III. ukládá

  1. Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit vypracování návrhů kupních smluv o převodu nebytových jednotek do vlastnictví a předložit je kupujícím k podpisu dle bodu II. tohoto usnesení

     

Termín: 31. 12. 2016

 

1.2. uzavřít smlouvy o převodu nebytových jednotek do vlastnictví s kupujícími dle bodu II. tohoto usnesení           

Termín: 31. 12. 2016

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S. E.

1. zástupce starosty

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S. E., 1. zástupce starosty

Číslo tisku:    P10-063250/2016

Zpět na začátek usnesení