Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh Memoranda o vzájemné spolupráci mezi městskou částí Praha 10 a Hlavním městem Prahou, jehož předmětem je řešení záležitostí souvisejících s nabytím areálu Ďolíček do vlastnictví Hlavního města Prahy

Datum přijetí: 8.9.2016
Číslo usnesení: 12/1/2016
Číslo materiálu: 1
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Znak P 10 - Vršovice_bar 

 

Městská část Praha 10

 

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

 

Usnesení

Zastupitelstva městské části Praha 10

číslo 12/1/2016

ze dne 8. 9. 2016

 

k návrhu Memoranda o vzájemné spolupráci mezi městskou částí Praha 10 a hlavním městem Prahou, jehož předmětem je řešení záležitostí souvisejících s nabytím areálu Ďolíček do vlastnictví hlavního města Prahy

 

 

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.    bere na vědomí

informaci o průběhu přípravy návrhu Memoranda o vzájemné spolupráci mezi městskou částí Praha 10 a Hlavním městem Prahou, jehož předmětem je řešení záležitostí souvisejících s nabytím areálu Ďolíček do vlastnictví hlavního města Prahy, dle důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu

 

II.   schvaluje

  1. podmínky městské části Praha 10 pro schválení odejmutí pozemku parc. č. 1121/1, k. ú. Vršovice, ze svěřené správy městské části Praha 10, z hlediska rozvoje pozemků parc. č. 1121/1 a 1124, k. ú. Vršovice, ve znění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

 

  1. text návrhu Memoranda o vzájemné spolupráci mezi městskou částí Praha 10 a hlavním městem Prahou, jehož předmětem je řešení záležitostí souvisejících s nabytím areálu Ďolíček do vlastnictví hlavního města Prahy, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

 

 

- 2 -

 

III. ukládá

1.  Ing. Pekovi, S. E., 1. zástupci starosty

1.1. zaslat návrh Memoranda o vzájemné spolupráci mezi městskou částí Praha 10 a hlavním městem Prahou, jehož předmětem je řešení záležitostí souvisejících s nabytím areálu Ďolíček do vlastnictví hlavního města Prahy, schváleného v bodě II.b/ tohoto usnesení, hlavnímu městu Praze

Termín: 15. 9. 2016

 

 

IV. pověřuje

starostu Ing. Vladimíra Nováka a 1. zástupce starosty Ing. Tomáše Peka, S. E., k podpisu Memoranda o vzájemné spolupráci mezi městskou částí Praha 10 a hlavním městem Prahou, jehož předmětem je řešení záležitostí souvisejících s nabytím areálu Ďolíček do vlastnictví hlavního města Prahy, schváleného v bodě II.b/ tohoto usnesení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S. E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Pek, S. E., 1. zástupce starosty

Číslo tisku:      P10-087931/2016

Zpět na začátek usnesení