Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Informace o krocích realizovaných na základě usnesení ZMČ Praha 10 č. 10/20/2016 ze dne 1. 6. 2016 k návrhu na ukončení směnné smlouvy uzavřené dne 1. 10. 2014 se společností BOHEMIANS REAL, a. s., a odejmutí pozemku parc.č. 1121/1 v kat. území Vršovice ze svěřené správy městské části Praha 10

Datum přijetí: 17.6.2016
Číslo usnesení: 11/2/2016
Číslo materiálu: 23
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.    bere na vědomí  

  1. kroky učiněné na základě usnesení ZMČ Praha 10 č. 10/20/2016 ze dne 1. 6. 2016 k návrhu na ukončení směnné smlouvy uzavřené dne 8. 10. 2014 se společností BOHEMIANS REAL, a. s., a odejmutí pozemku parc. č. 1121/1 v kat. území Vršovice ze svěřené správy městské části Praha 10 dle důvodové zprávy předloženého materiálu, zejména zaslání dopisu adresovaného primátorce hlavního města Prahy paní Adrianě Krnáčové a zaslání dopisu adresovaného společnosti BOHEMIANS REAL, a. s., ve znění dle příloh č. 2 a 3 předloženého materiálu a jednání s představiteli hlavního města Prahy dne 15. 6. 2016
  2. dopis společnosti BOHEMIANS REAL, a. s., ze dne 6. 6. 2016 ve znění dle přílohy č. 4 přeloženého materiálu

 

II.   ruší  

na základě dopisu společnosti BOHEMIANS REAL, a. s., ze dne 6. 6. 2016 a výsledků jednání s představiteli hlavního města Prahy dne 15. 6. 2016, usnesení ZMČ Praha 10 č. 10/20/2016 ze dne 1. 6. 2016 k návrhu na ukončení směnné smlouvy uzavřené dne 8. 10. 2014 se společností BOHEMIANS REAL, a. s., a odejmutí pozemku parc. č. 1121/1 v kat. území Vršovice ze svěřené správy městské části Praha 10 v bodě II. a III.

 

- 2 -

 

III. schvaluje

na základě podmínek pro schválení úplatného nabytí areálu fotbalového stadionu Bohemians („Ďolíček“) hlavním městem Prahou a žádosti hlavního města Prahy, vyjádřených usnesením ZHMP č. 15/10 ze dne 31. 3. 2016 k návrhu na úplatné nabytí nemovitostí týkajících se Fotbalového stadionu Bohemians („Ďolíček“), v k. ú. Vršovice, z vlastnictví společnosti BOHEMIANS REAL, a. s., do vlastnictví hl. m. Prahy, a na základě dopisu společnosti BOHEMIANS REAL, a. s.. ze dne 6. 6. 2016 a výsledků jednání s představiteli hlavního města Prahy dne 15. 6. 2016 okamžité ukončení směnné smlouvy uzavřené dne 8. 10. 2014 se společností BOHEMIANS REAL, a. s., odstoupením od smlouvy dle čl. 12.5. směnné smlouvy

 

IV. ukládá

1.Ing. Pekovi, S.E., 1. zástupci starosty

1.1.okamžitě odstoupit od směnné smlouvy, uzavřené dne 8. 10. 2014 se společností BOHEMIANS REAL, a. s.

Termín: 20. 6. 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Radek  L o j d a

zástupce starosty

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Pek, S.E., 1. zástupce starosty

Číslo tisku:      P10-062287/2016

P10-065057/2016

Zpět na začátek usnesení