Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10

Datum přijetí: 1.6.2016
Číslo usnesení: 10/15/2016
Číslo materiálu: 3
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Městská část Praha 10

 

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

 

Usnesení

Zastupitelstva městské části Praha 10

číslo 10/15/2016

ze dne 1. 6. 2016

 

k návrhu na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10

 

 

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. volí

do funkce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 10 v souladu s ustanovením § 64 zák. č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, tyto kandidáty:

   

pí Jana Baboráková

p. Tomáš Holoubek

Ing. Jiřina Zákoucká, CSc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S. E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

Předkladatel: JUDr. Ledl, předseda NaV

Číslo tisku:    P10- 037983/2016

Zpět na začátek usnesení