Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

„Návrh na udělení čestného občanství Výborem pro udělování čestného občanství ZMČ Praha 10 doporučeným osobnostem MČ Praha 10“

Datum přijetí: 17.6.2016
Číslo usnesení: 11/23/2016
Číslo materiálu: 22
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

udělení čestného občanství

a)   Ing. Karlu Výrutovi, CSc. in memoriam;

b)   prof. MUDr. Josefu Hyánkovi, DrSc.;

c)   JUDr. PhDr. Miloslavu Stinglovi;

d)  Ing. Antonínu Štíchovi, plukovníkovi armády ČR ve výslužbě.

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

Bc. Radek  L o j d a

zástupce starosty

 

 

 

Předkladatel: JUDr. PhDr. Choděra

Číslo tisku:    P10-062070/2016

Zpět na začátek usnesení