Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na využití předkupního práva k nemovitostem, budovám bez čísla popisného nebo evidenčního ve vlastnictví pana *******, na pozemcích parc. č. 2240/9 a 2193/14, k. ú. Vršovice a parc. č. 3018/40, k. ú. Michle, ve správě městské části Praha 10

Datum přijetí: 17.6.2016
Číslo usnesení: 11/20/2016
Číslo materiálu: 17.2
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

nabídku pana *******, doručenou MČ Praha 10 dne 24. 5. 2016, na využití předkupního práva k nemovitostem, budovám bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití garáž, na pozemcích parc. č. 2240/9 a 2193/14, k. ú. Vršovice a parc. č. 3018/40, k. ú. Michle, ve správě městské části Praha 10

 

II. neschvaluje

       využití předkupního práva k nemovitostem, budovám bez čísla popisného nebo        evidenčního, způsob využití garáž, ve vlastnictví pana *******, na pozemcích parc. č. 2240/9 a 2193/14, k. ú. Vršovice a parc. č. 3018/40, k. ú. Michle, ve správě městské části Praha 10, na základě jeho nabídky doručené MČ Praha 10 dne 24. 5. 2016, a tedy koupi budov bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití garáž, ve vlastnictví pana *******, na pozemcích parc. č. 2240/9 a 2193/14, k. ú. Vršovice a parc. č. 3018/40, k. ú. Michle, ve správě městské části Praha 10, za cenu nabídnutou panem *******, tj. 160.000,- Kč za jednu garáž

       

 

 

- 2 -

 

III. ukládá

                        1. Radě MČ Praha 10

1.1. oznámit panu *******, že MČ Praha 10  předkupního práva nevyužije

 

Termín: 30. 8. 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Radek  L o j d a

zástupce starosty

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S.E., 1. zástupce starosty

Číslo tisku:    P10-060638/2016

Zpět na začátek usnesení