Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na prodloužení termínu úkolu uloženého v bodě III./1.2 usnesení ZMČ Praha 10 č. 5/11/2015 ze dne 21. 9. 2015 k návrhu na zadání veřejné zakázky „Rámcová smlouva na stavební práce spočívající v  realizaci výstavby, oprav a rekonstrukcí bytového fondu, školských, sociálních, administrativních a zdravotních objektů městské části Praha 10“

Datum přijetí: 17.6.2016
Číslo usnesení: 11/21/2016
Číslo materiálu: 18
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje 

prodloužení termínu úkolu uloženého v bodě III./1.2. usnesení ZMČ Praha 10 č. 5/11/2015 ze dne 21. 9. 2015 k návrhu na zadání veřejné zakázky „Rámcová smlouva na stavební práce spočívající v realizaci výstavby, oprav a rekonstrukcí bytového fondu, školských, sociálních, administrativních a zdravotních objektů městské části Praha 10“ do 31. 3. 2017

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

Bc. Radek  L o j d a

zástupce starosty

 

Předkladatel:  Ing. Pek, 1. zástupce starosty

Číslo tisku:      P10-061344/2016

 

Zpět na začátek usnesení