Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na využití předkupního práva k nemovitosti, budově bez čísla popisného nebo evidenčního ve vlastnictví pana *******, na pozemku parc. č. 3018/11 k. ú. Michle ve správě městské části Praha 10

Datum přijetí: 17.6.2016
Číslo usnesení: 11/19/2016
Číslo materiálu: 17.1
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

nabídku pana *******, doručenou MČ Praha 10 dne 30. 5. 2016, na využití předkupního práva k nemovitosti, budově bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití garáž, na pozemku parc. č. 3018/11, k. ú. Michle, ve správě městské části Praha 10

 

II. neschvaluje

využití předkupního práva k nemovitosti, budově bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití garáž, ve vlastnictví pana *******, na pozemku parc. č. 3018/11, k. ú. Michle, ve správě městské části Praha 10, na základě jeho nabídky doručené MČ Praha 10 dne 30. 5. 2016, a tedy koupi budovy bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití garáž, ve vlastnictví pana *******, na pozemku parc. č. 3018/11, k. ú. Michle, ve správě městské části Praha 10, za cenu nabídnutou panem *******, tj. 140.000,- Kč

 

III. ukládá

                        1. Radě MČ Praha 10

1.1.oznámit panu , že MČ Praha 10 předkupního práva nevyužije

 

                                                                                               Termín: 30. 8. 2016

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Radek  L o j d a

zástupce starosty

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S.E., 1. zástupce starosty

Číslo tisku:    P10-060982/2016

Zpět na začátek usnesení