Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na volbu člena Finančního výboru (FiV) Zastupitelstva městské části Praha 10

Datum přijetí: 17.6.2016
Číslo usnesení: 11/5/2016
Číslo materiálu: 2
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. volí

v souladu s § 77 odst. 2 a § 100 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění do funkce člena Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10

 

Mgr. Bohumila Zoufalíka, NPP10-HPLD

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

Bc. Radek  L o j d a

zástupce starosty

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Novák, starosta

Číslo tisku:      P10-061699/2016

Zpět na začátek usnesení