Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 na rok 2016

Datum přijetí: 1.6.2016
Číslo usnesení: 10/50/2016
Číslo materiálu: 32
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  schvaluje

plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 na rok 2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S. E.

1. zástupce starosty

 

 

 

Předkladatel: Ing. Čunátová, předsedkyně KoV

Číslo tisku:    P10-018369/2016

Zpět na začátek usnesení