Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na rozdělení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu poskytování sociálních služeb na území hl. m. Prahy pro rok 2016 v odvětví 0051 – Sociální věci (RO 3020)

Datum přijetí: 1.6.2016
Číslo usnesení: 10/49/2016
Číslo materiálu: 31
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

a) mezipoložkový přesun rozpočtu v odvětví 0051 – Sociální věci pro rok 2016 dle následující tabulky:

 

zvýšení

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

Tis. Kč

 1051

6409

5901

13305

  • 15 473 
 

 

zvýšení

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

Tis. Kč

0551

4350

5336

13305

3 265

0551

4351

5336

13305

4 470

 0551

 4357

 5336

 13305

 6 224

 0551

 4359

 5336

 13305

 1 514

 

 

b) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace DVS/04/03/005692/2016 mezi hl. m. Prahou a MČ Praha 10, na jejímž základě jsou částečně financovány sociální služby realizované CSOP v Praze 10, p. o., ve znění dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

 

- 2 -

 

II. ukládá

  1. Radě MČ Praha 10

1.1 provést mezipoložkový přesun v rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2016 dle bodu I. a) tohoto usnesení

                                                                                              Termín: 30. 9. 2016

 

2.  Ing. Novákovi, starostovi

2.1. podepsat Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace DVS/04/03/005692/2016, schválenou dle bodu I. b) tohoto usnesení

                                                                                              Termín: 30. 9. 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S. E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Lešenarová, členka ZMČ

Číslo tisku:     P10-047441/2016

Zpět na začátek usnesení