Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Informace o způsobu zajištění stavu ICT služeb na ÚMČ Praha 10 potřebných pro řádný chod ÚMČ Praha 10 po 1. 1. 2016

Datum přijetí: 1.6.2016
Číslo usnesení: 10/51/2016
Číslo materiálu: 33
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí  

informaci o způsobu zajištění ICT služeb na ÚMČ Praha 10 potřebných pro řádný chod ÚMČ Praha 10 po 1. 1. 2016 dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S. E.

1. zástupce starosty

 

 

Předkladatel:  Mgr. Cabrnochová, členka RMČ

Číslo tisku:      P10-037633/2016

Zpět na začátek usnesení