Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na zrušení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytové jednotky č. 731/31 v domě Na Spojce 731/1, Praha 10, vyhlášeného v termínu od 20. 7. 2015 do 31. 8. 2015

Datum přijetí: 1.6.2016
Číslo usnesení: 10/42/2016
Číslo materiálu: 24
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

a)informaci o prodeji nebytové jednotky č. 731/31 v domě Na Spojce 731/1, Praha 10, na kterou bylo vyhlášeno výběrové řízení v termínu od 20. 7. 2015 do 31. 8. 2015, ve smyslu důvodové zprávy předloženého materiálu

 

b)odvolání společnosti Czech Business Properties, s. r. o., proti doporučení Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 10 ve věci prodeje nebytové jednotky č. 731/31 v domě Na Spojce 731/1, Praha 10

 

II. schvaluje

      zrušení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytové jednotky č. 731/31 v domě Na Spojce 731/1, Praha 10, vyhlášeného v termínu od 20. 7. 2015 do 31. 8. 2015

 

III. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1.      vyhlášení opakovaného výběrového řízení na nebytovou jednotku č. 731/31 v domě Na Spojce 731/1, Praha 10, dle bodu II. tohoto usnesení

 

Termín: 1. 11. 2016

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S. E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Novák, starosta

Číslo tisku:    P10-022028/2016

Zpět na začátek usnesení