Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytové jednotky č. 112/14 v domě Krymská 112/4, Praha 10, v rámci výběrového řízení na prodej nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 12. 10. 2015 do 2. 11. 2015

Datum přijetí: 1.6.2016
Číslo usnesení: 10/41/2016
Číslo materiálu: 23
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

      informaci o průběhu výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytové jednotky č. 112/14 v domě Krymská 112/4, Praha 10, v rámci výběrového řízení na prodej nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 12. 10. 2015 do 2. 11. 2015, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. schvaluje

a)vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup volných nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 12. 10. 2015 do  2. 11. 2015, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

b)prodej nebytové jednotky na základě výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 12. 10. 2015 do 2. 11. 2015, dle této tabulky:

 

 

 

- 2 -

 

 

Ulice č.p./č.o.

Číslo nebytové jednotky dle PV

Poslední využití

Podlaží

 

plocha v m2

Odhadní

cena

v Kč

Kupní cena

v Kč

Kupující

Datum narození kupujícího

(IČ u právnické osoby)

Krymská

112/4

112/14

ateliér

1.NP

81,40

1 356 710

2 117 295

Czech Business Properties, s.r.o.

24700614

 

 

III. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1.      zajistit vypracování návrhu kupní smlouvy  o převodu nebytové jednotky do vlastnictví a předložit ji vítěznému uchazeči k podpisu dle bodu II. tohoto usnesení

Termín: 30. 9. 2016

 

1.2.      uzavřít smlouvu o převodu nebytové jednotky do vlastnictví s vítězným uchazečem dle bodu II. tohoto usnesení

Termín: 31. 10. 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S. E.

1. zástupce starosty

 

 

 

Předkladatel: Ing. Novák, starosta

Číslo tisku:    P10-001882/2016

Zpět na začátek usnesení