Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na změnu části usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/114/2012 ze dne 25. 6. 2012 k návrhu na vyhodnocení veřejné výzvy na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny

Datum přijetí: 1.6.2016
Číslo usnesení: 10/43/2016
Číslo materiálu: 25
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. zrušuje

část usnesení č. ZMČ Praha 10 č. 11/114/2012 ze dne 25. 6. 2012 v bodě I. a) a I. b), týkající se identifikace nebytové jednotky sklad osobních věcí v domě Útulná 504/21, Praha 10

 

II. schvaluje

 a) vyhodnocení veřejné výzvy na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny

 

Adresa

k.ú.

Číslo NJ dle prohlášení vlastníka

Využití

Podlaží

Plocha [m²]

Vítězný uchazeč

Navrhovaná cena v Kč vítězného uchazeče

Min. cena v Kč dle znaleckého posudku

Účast oprávněného nájemce ve výběrovém řízení

Útulná

504/21

Malešice

504/57

sklad osobních věcí

1.PP

17,7

*******

112 202

112 200

Ano-

vítězný uchazeč je oprávněným nájemcem

 

 

- 2 -

 

Kodaňská

553/37

Vršovice

553/16

prodejna akvaristiky

1.PP

59,1

Czech Business

Properties,

s.r.o.

1 487 843

1 477 500

Ne

Kodaňská

553/37

Vršovice

553/17

prodejna akvaristiky

1.PP

26

Czech Business

Properties,

s.r.o.

521 516

511 290

Ne

 

 

b)prodej nebytové jednotky č. 504/57, umístěné v budově č. p. 504, ul. Útulná, č. o. 21, Praha 10, včetně příslušných podílů na společných částech domu č. p. 504 a pozemcích parc. č. 806/260, vše v k. ú. Malešice, a to vítězné uchazečce paní , dat. nar. , bytem , za nejvyšší nabízenou cenu v rámci veřejné výzvy, tj. 112 202,- Kč

 

c)prodej nebytové jednotky č. 553/16, umístěné v budově č. p. 553, ul. Kodaňská, č. o. 37, Praha 10, včetně příslušných podílů na společných částech domu č. p. 553 a pozemcích parc. č. 461, vše v k.ú. Vršovice, a to vítěznému uchazeči Czech Business Properties, s. r. o., IČ: 247 00 614, sídlem Těšnov 1163/5, 110 00 Praha 1, za nejvyšší nabízenou cenu v rámci veřejné výzvy, tj. 1 487 843,- Kč

 

d)prodej nebytové jednotky č. 553/17, umístěné v budově č. p. 553, ul. Kodaňská, č. o. 37, Praha 10, včetně příslušných podílů na společných částech domu č. p. 553 a pozemcích parc. č. 461, vše v k. ú. Vršovice, a to vítěznému uchazeči Czech Business Properties, s. r. o., IČ: 247 00 614, sídlem Těšnov 1163/5, 110 00 Praha 1, za nejvyšší nabízenou cenu v rámci veřejné výzvy, tj. 521 516,- Kč 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S. E.

1. zástupce starosty

 

 

 

                                              

Předkladatel: Ing. Novák, starosta

Číslo tisku:    P10-047650/2016

Zpět na začátek usnesení