Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 12. 10. 2015 do 2. 11. 2015, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče

Datum přijetí: 1.6.2016
Číslo usnesení: 10/39/2016
Číslo materiálu: 21
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

a) vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 12. 10. 2015 do 2. 11. 2015, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče

b) prodej nebytových jednotek na základě výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 12. 10. 2015 do 2. 11. 2015, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče, dle této tabulky:

 

Adresa k.ú.

Číslo NJ dle prohlášení vlastníka

Využití

Podlaží

Plocha m²

Uchazeč

 

Datum narození

kupujícího

(IČ u právnické osoby)

 

Navrhovaná cena v Kč vítězného uchazeče

Odhadní

cena v Kč

Dorovnání nejvyšší nabídky oprávněným nájemcem

Slovinská

765/15

Vršovice

765/24

ateliér

1.PP

36,77

PISU, s.r.o.

27945120

1 014 000

591 290

NE

 

 

- 2 -

 

Slovinská

765/15

Vršovice

765/28

ateliér

6.NP

31,99

*******

 

*******

1 235 000

447 760

NE

 

 

  1. ukládá

           1. Radě MČ Praha 10

1.1.      zajistit vypracování návrhů kupních smluv o převodu nebytových jednotek do vlastnictví a předložit je vítězným uchazečům k podpisu dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 30. 9. 2016

 

1.2.      uzavřít smlouvy o převodu nebytových jednotek do vlastnictví s vítěznými uchazeči dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 31. 10. 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S. E.

1. zástupce starosty

 

 

 

Předkladatel: Ing. Novák, starosta

Číslo tisku:    P10-015094/2016

Zpět na začátek usnesení