Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 12. 10. 2015 do 2. 11. 2015, kde oprávněný nájemce dorovnal nejvyšší nabídku vítězného uchazeče

Datum přijetí: 1.6.2016
Číslo usnesení: 10/38/2016
Číslo materiálu: 20
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

      informaci o průběhu výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek vyhlášeného v termínu od 12. 10. 2015 do 2. 11. 2015, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. schvaluje

a)vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 12. 10. 2015 do 2. 11. 2015, kde oprávněný nájemce dorovnal nejvyšší nabídku vítězného uchazeče, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

b)prodej nebytových jednotek na základě výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 12. 10. 2015 do 2. 11. 2015, kde oprávněný nájemce dorovnal nejvyšší nabídku vítězného uchazeče, dle této tabulky:

 

 

- 2 -

 

 

Ulice č.p./č.o.

k. ú.

Číslo nebytové jednotky dle PV

Poslední využití

Podlaží

 

plocha v m2

Odhadní

cena

v Kč

Kupní cena

v Kč

Kupující

Datum narození kupujícího

(IČ u právnické osoby)

Slovinská

765/15

Vršovice

765/27

garáž

1.NP

16,60

174 630

398 583

*******

*******

Slovinská

765/15

Vršovice

 

765/29

fotoateliér

6.NP

28,30

413 100

1 171 000

*******

*******

Slovinská

765/15

Vršovice

 

765/31

ateliér

6.NP

30,4

499 050

1 064 000

*******

*******

 

 

 

III. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1.      zajistit vypracování návrhů kupních smluv o převodu nebytových jednotek do vlastnictví a předložit je kupujícím uchazečům k podpisu dle bodu II. tohoto usnesení

Termín: 30. 9. 2016

 

1.2.      uzavřít smlouvy o převodu nebytových jednotek do vlastnictví s kupujícími dle bodu II. tohoto usnesení                                                                      

Termín: 31. 10. 2016

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S. E.

1. zástupce starosty

 

 

 

Předkladatel: Ing. Novák, starosta

Číslo tisku:    P10-014903/2016

Zpět na začátek usnesení