Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/42/2013 ze dne 29. 4. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 706, k. ú. Vinohrady, ul. Rybalkova č. o. 5, Praha 10, včetně zastavěného pozemku rozděleném na jednotky

Datum přijetí: 1.6.2016
Číslo usnesení: 10/33/2016
Číslo materiálu: 16.5
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. zrušuje

část usnesení č. 16/42/2013 ZMČ Praha 10 ze dne 29. 4. 2013 v bodě II.

 

II. schvaluje

záměr na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek specifikovaných v prohlášení vlastníka budovy v domě č. p. 706, k. ú. Vinohrady, ul. Rybalkova č. o. 5, Praha 10, včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemcích, to vše za podmínky,  že ve lhůtě 8 měsíců ode dne odeslání kvalifikované písemné nabídky nájemci užívající nejméně 51 % podlahové plochy všech bytů  v příslušném domě podepíší návrh smlouvy o převodu bytové jednotky do vlastnictví, s oprávněnými nájemci dle tabulky

 

Kupující

Narozen(a)

Číslo BJ dle PV

Kupní cena  Kč

*******

*******

706/01

643 470

*******

*******

 

 

*******

*******

706/02

893 115

*******

*******

706/03

998 580

*******

*******

 

 

*******

*******

706/05

1 010 595

 

- 2 -

 

 

*******

*******

706/06

771 630

*******

*******

706/07

1 021 275

*******

*******

 

 

*******

*******

706/08

811 680

 

 

za podmínky, že se nejedná o nájemce vyloučené z  prodeje bytových jednotek v souladu s bodem 5.2.3, ve spojení s body 5.2.6 a 5.2.7 Prováděcího předpisu pro prodej bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S. E.

1. zástupce starosty

 

 

 

Předkladatel: Ing. Novák, starosta

Číslo tisku:    P10-008158/2016

Zpět na začátek usnesení