Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 13/27/2012 ze dne 5. 11. 2012 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 2461, k. ú. Vinohrady, ul. Mrštíkova č. o. 5, Praha 10, včetně zastavěných pozemků ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 2461, 2462 k. ú. Vinohrady, ul. Mrštíkova č. o. 5, ul. Nad Olšinami č. o. 11, rozdělených na jednotky

Datum přijetí: 1.6.2016
Číslo usnesení: 10/32/2016
Číslo materiálu: 16.4
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. zrušuje

část usnesení č. 13/27/2012 ZMČ Praha 10 ze dne 5. 11. 2012 v bodě I.

 

II. schvaluje

záměr na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek specifikovaných v prohlášení vlastníka budovy č. p. 2461, 2462, k. ú. Vinohrady, ul. Mrštíkova č. o. 5, ul. Nad Olšinami č. o. 11, Praha 10, v domě č. p. 2461, k. ú. Vinohrady, ul. Mrštíkova č. o. 5, Praha 10, včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemcích, to vše za podmínky, že ve lhůtě 8 měsíců ode dne odeslání kvalifikované písemné nabídky nájemci užívající nejméně 51 % podlahové plochy všech bytů v příslušném domě podepíší návrh smlouvy o převodu bytové jednotky do vlastnictví, s oprávněnými nájemci dle tabulky

 

 

Kupující

Narozen(a)

Číslo BJ dle PV

Kupní cena  Kč

*******

*******

2461/01

268 849

*******

*******

2461/02

830 865

*******

*******

2461/03

268 849

*******

*******

2461/04

607 950

 

- 2 -

 

 

*******

*******

2461/05

874 097

*******

*******

2461/06

268 849

*******

*******

 

 

*******

*******

2461/07

607 950

*******

*******

2461/08

874 097

*******

*******

2461/09

268 849

*******

*******

2461/10

607 950

*******

*******

2461/11

874 097

*******

*******

2461/13

607 950

*******

*******

2461/14

874 097

*******

*******

 

 

 

 

 

 

za podmínky, že se nejedná o nájemce vyloučené z  prodeje bytových jednotek v souladu s bodem 5.2.3, ve spojení s body 5.2.6 a 5.2.7 Prováděcího předpisu pro prodej bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S. E.

1. zástupce starosty

 

 

 

Předkladatel: Ing. Novák, starosta

Číslo tisku:    P10-029937/2016

Zpět na začátek usnesení