Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 4/12/2015 ze dne 22. 6. 2015 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 981, k. ú. Michle, ul. Nad Vršovskou horou č. o. 3, Praha 10, rozděleném na jednotky

Datum přijetí: 1.6.2016
Číslo usnesení: 10/30/2016
Číslo materiálu: 16.2
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. zrušuje

část usnesení č. 4/12/2015 ZMČ Praha 10 ze dne 22. 6. 2015 v bodě II.

 

II. schvaluje

záměr na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek specifikovaných v prohlášení vlastníka budovy č. p. 981, k. ú. Michle, ul. Nad Vršovskou horou č. o. 3, Praha 10, včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemku, to vše za podmínky, že ve lhůtě 8 měsíců ode dne odeslání kvalifikované písemné nabídky nájemci užívající nejméně 51 % podlahové plochy všech bytů v příslušném domě podepíší návrh smlouvy o převodu bytové jednotky do vlastnictví, s oprávněnými nájemci dle tabulky

 

 

Kupující

Narozen (a)

Číslo BJ dle PV

Kupní cena Kč

*******

*******

981/01

587 861

*******

*******

981/02

510 895

*******

*******

 

 

*******

*******

981/03

591 842

 

 

 

- 2 -

 

*******

*******

981/04

398 100

*******

*******

981/05

776 295

*******

*******

 

 

*******

*******

981/06

659 519

*******

*******

 

 

*******

*******

981/07

522 838

*******

*******

981/08

563 975

*******

*******

981/09

561 321

*******

*******

981/10

785 584

*******

*******

981/11

767 006

*******

*******

 

 

*******

*******

981/13

582 553

*******

*******

981/14

554 686

*******

*******

981/15

699 329

 

 

 

za podmínky, že se nejedná o nájemce vyloučené z  prodeje bytových jednotek v souladu s bodem 5.2.3, ve spojení s body 5.2.6 a 5.2.7 Prováděcího předpisu pro prodej bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S. E.

1. zástupce starosty

 

 

 

Předkladatel: Ing. Novák, starosta

Číslo tisku:    P10-015429/2016

Zpět na začátek usnesení