Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 3/22/2015 ze dne 27. 3. 2015 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1008, k. ú. Vršovice, ul. Holandská č. o. 13, Praha 10, včetně zastavěného pozemku rozděleného na jednotky

Datum přijetí: 1.6.2016
Číslo usnesení: 10/29/2016
Číslo materiálu: 16.1
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Městská část Praha 10

 

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

 

Usnesení

Zastupitelstva městské části Praha 10

číslo 10/29/2016

ze dne 1. 6. 2016

 

k návrhu na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 3/22/2015 ze dne 27. 3. 2015 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1008, k. ú. Vršovice, ul. Holandská č. o. 13, Praha 10, včetně zastavěného pozemku rozděleného na jednotky

 

 

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. zrušuje

část usnesení ZMČ Praha 10 č. 3/22/2015 ze dne 27. 3. 2015 v bodě II.

 

II. schvaluje

záměr  na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek specifikovaných v prohlášení vlastníka budovy č. p. 1008, k. ú. Vršovice, ul. Holandská č. o. 13, Praha 10, včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemcích, to vše za podmínky, že ve lhůtě 8 měsíců ode dne odeslání kvalifikované písemné nabídky nájemci užívající nejméně 51 % podlahové plochy všech bytů v příslušném domě podepíší návrh smlouvy o převodu bytové jednotky do vlastnictví, s oprávněnými nájemci dle tabulky

 

   Kupující

Narozen(a)

Číslo BJ dle PV

Kupní cena Kč

*******

*******

1008/01

582 036

*******

*******

1008/02

586 833

*******

*******

1008/03

642 798

*******

*******

1008/04

634 803

*******

*******

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

*******

*******

1008/05

697 164

*******

*******

 

 

*******

*******

1008/06

615 615

*******

*******

1008/07

754 728

*******

*******

1008/08

677 976

*******

*******

1008/09

733 941

*******

*******

 

 

*******

*******

1008/10

719 550

*******

*******

1008/11

415 740

*******

*******

1008/12

615 615

*******

*******

 

 

*******

*******

1008/13

754 728

*******

*******

1008/14

677 976

*******

*******

1008/15

733 941

*******

*******

1008/16

719 550

*******

*******

1008/17

415 740

*******

*******

1008/18

666 783

*******

*******

 

 

*******

*******

1008/19

754 728

*******

*******

 

 

*******

*******

1008/20

708 357

*******

*******

1008/22

746 733

*******

*******

 

 

*******

*******

1008/24

666 783

*******

*******

1008/26

708 357

*******

*******

1008/27

773 916

*******

*******

1008/28

746 733

 

 

 

za podmínky, že se nejedná o nájemce vyloučené z  prodeje bytových jednotek v souladu s bodem 5.2.3, ve spojení s body 5.2.6 a 5.2.7 Prováděcího předpisu pro prodej bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům.

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S. E.

1. zástupce starosty

 

 

 

Předkladatel: Ing. Novák, starosta

Číslo tisku:    P10-006472/2016

Zpět na začátek usnesení