Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Zpráva o hospodaření městské části Praha 10 k 31. 3. 2016, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených RMČ Praha 10 v rámci zmocnění

Datum přijetí: 1.6.2016
Číslo usnesení: 10/28/2016
Číslo materiálu: 15
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Městská část Praha 10

 

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

 

Usnesení

Zastupitelstva městské části Praha 10

číslo 10/28/2016

ze dne 1. 6. 2016

 

ke zprávě o hospodaření MČ Praha 10 k 31. 3. 2016, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění

 

 

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

zprávu o hospodaření MČ Praha 10 k 31. 3. 2016, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S. E.

1. zástupce starosty

 

 

Předkladatel:  Ing. Novák, starosta

Číslo tisku:      P10-048062/2016

Zpět na začátek usnesení