Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 13.

Datum přijetí: 1.6.2016
Číslo usnesení: 10/25/2016
Číslo materiálu: 12.2
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Městská část Praha 10

 

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

 

Usnesení

Zastupitelstva městské části Praha 10

číslo 10/25/2016

ze dne 1. 6. 2016

 

k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 13.

 

 

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

      informaci o průběhu výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 13., dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. schvaluje

a)vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 13., dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

b)prodej volných bytových jednotek na základě výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 13., včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemcích, dle této tabulky:

 

Pořadí

Ulice

č.p.

č.o.

č. bytové jednotky dle PV

Veli-kost bytu

Odhadní

cena

v Kč

Kupní cena

v Kč

Kupující

Datum narození kupujícího

(IČ u právnické osoby)

1

Bělocerkevská

1302

28

1302/08

2+1

1 484 000

2 850 000

*******

*******

2

Bělocerkevská

1302

28

1302/01

1+0

633 000

1 435 000

*******

*******

3

Bělocerkevská

357

15

357/03

2+1

1 689 000

3 270 000

*******

*******

4

Bulharská

734

28

734/06

1+1

1 383 000

2 690 000

*******

*******

 

 

 

- 2 -

 

 

5

Jakutská

1203

17

1203/13

2+1

1 757 000

3 100 000

*******

*******

6

Jakutská

423

14

423/07

1+0

1 086 000

1 791 888

*******

*******

7

Jakutská

1203

17

1203/01

1+1

1 175 000

2 320 000

*******

*******

8

Jerevanská

702

8

702/01

1+1

1 075 000

1 561 000

*******

*******

9

K Louži

829

10

829/05

1+0

1 126 000

1 665 000

*******

*******

10

Konopišťská

1059

15

1059/08

1+1

2 057 000

3 110 000

*******

*******

11

Konopišťská

459

13

459/01

1+1

1 539 000

2 597 000

*******

*******

12

Moskevská

771

66

771/01

1+1

1 405 000

2 650 000

*******

*******

13

Tádžická

1424

2

1424/94

3+1

2 090 000

3 200 000

*******

*******

14

Vršovická

699

74

699/07

3+1

2 035 000

3 710 000

*******

*******

15

Žitomírská

743

24

743/11

1+1

1 101 000

2 300 000

*******

*******

 

 

III. neschvaluje

  1. zrušení elektronické aukce na volnou bytovou jednotku č. 459/01 v domě Konopišťská 459/12, Praha 10, která proběhla v termínu od 3. 4. 2016 do 5. 4. 2016 a opakování elektronické aukce

 

  1. zrušení elektronické aukce na volnou bytovou jednotku č. 743/11 v domě Žitomírská 743/24, Praha 10, která proběhla v termínu od 3. 4. 2016 do 6. 4. 2016 a opakování elektronické aukce

 

  1. zrušení elektronické aukce na volnou bytovou jednotku č. 1302/08 v domě Bělocerkevská 1302/28, Praha 10, která proběhla v termínu od 3. 4. 2016 do 6. 4. 2016 a opakování elektronické aukce

 

IV. ukládá

     1.  Radě MČ Praha 10

1.1 uzavřít kupní smlouvy na prodej volných bytových jednotek dle bodu II. tohoto usnesení

Termín: 31. 10. 2016

 

 

 

- 3 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S. E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Novák, starosta

Číslo tisku:    P10-035117/2016

Zpět na začátek usnesení