Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na stanovení paušální částky jako náhrady výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který není v pracovním nebo obdobném poměru, pro kalendářní rok 2016

Datum přijetí: 1.6.2016
Číslo usnesení: 10/26/2016
Číslo materiálu: 13
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Městská část Praha 10

 

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

 

Usnesení

Zastupitelstva městské části Praha 10

číslo 10/26/2016

ze dne 1. 6. 2016

 

k návrhu na stanovení paušální částky jako náhrady výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který není v pracovním nebo jiném obdobném poměru, pro kalendářní rok 2016

 

 

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

 

a) pro rok 2016 paušální částku jako náhradu výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který není v pracovním nebo jiném obdobném poměru, a to ve výši 450,- Kč/hod.

 

b) přílohu č. 2 a 3 předloženého materiálu jako závazné podklady pro stanovení a výpočet náhrady výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který není v pracovním nebo jiném obdobném poměru

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S. E.

1. zástupce starosty

 

Předkladatel: Ing. Slavík, tajemník

Číslo tisku:    P10 - 020912/2016

Zpět na začátek usnesení