Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 12.

Datum přijetí: 1.6.2016
Číslo usnesení: 10/24/2016
Číslo materiálu: 12.1
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Městská část Praha 10

 

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

 

Usnesení

Zastupitelstva městské části Praha 10

číslo 10/24/2016

ze dne 1. 6. 2016

 

k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 12.

 

 

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

      informaci o průběhu výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 12., dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. schvaluje

a)vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 12., dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

b)prodej volných bytových jednotek na základě výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 12., včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemcích, dle této tabulky:

 

Pořadí

Ulice

č.p.

č.o.

č. bytové jednotky dle PV

Veli-kost bytu

Odhadní

cena

v Kč

Kupní cena

v Kč

Kupující

Datum narození kupujícího

(IČ u právnické osoby)

1

Minská

775

4

775/01

1+1

921 000

2 200 000

*******

*******

2

Moskevská

1464

61

1464/243

2+0

1 867 000

2 810 000

*******

*******

3

Moskevská

771

66

771/11

2+1

2 690 000

3 406 000

*******

*******

4

Baškirská

1404

1

1404/2

1+1

1 074 000

1 720 000

*******

*******

 

 

- 2 -

 

5

Uzbecká

1411

4

1411/67

3+1

2 243 000

2 965 000

*******

*******

6

Charkovská

445

1

445/02

2+1

1 486 000

2 655 000

*******

*******

7

Vršovická

1462

66

1462/45

2+0

1 440 000

2 175 000

*******

*******

8

Moskevská

1464

61

1464/235

2+0

1 916 000

2 911 000

*******

*******

9

Taškentská

1416

2

1416/11

2+1

1 678 000

2 542 987

*******

*******

10

Moskevská

667

68

667/22

1+1

1 676 000

2 680 000

*******

*******

11

Voroněžská

373

13

373/02

3+1

2 488 000

3 806 432

*******

*******

12

Bulharská

619

8

619/15

1+1

1 510 000

2 350 000

*******

*******

13

Žitomírská

743

24

743/04

1+0

856 000

1 401 000

*******

*******

14

Bulharská

619

8

619/16

1+1

1 196 000

2 510 000

*******

*******

15

Charkovská

353

13

353/7

3+1

1 951 000

3 625 000

*******

*******

16

Voroněžská

373

13

373/07

1+1

795 000

1 841 666

*******

*******

 

 

III. neschvaluje

zrušení elektronické aukce na volnou bytovou jednotku č. 373/02 v domě Voroněžská 373/13, Praha 10, která proběhla v termínu od 21. 1. 2016 do 24. 1. 2016 a opakování elektronické aukce

 

IV. ukládá

     1.  Radě MČ Praha 10

1.1 uzavřít kupní smlouvy na prodej volných bytových jednotek dle bodu II. tohoto usnesení

Termín: 30. 9. 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

- 3 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S. E.

1. zástupce starosty

 

 

 

Předkladatel: Ing. Novák, starosta

Číslo tisku:    P10-009689/2016

Zpět na začátek usnesení