Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na prodej pozemku parc. č. 2838/82 v k. ú. Strašnice

Datum přijetí: 14.1.2016
Číslo usnesení: 7/27/2016
Číslo materiálu: 13.6
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

a) prodej pozemku v k. ú. Strašnice, parc. č. 2838/82 – ostatní plocha, *******, bytem *******, za celkovou kupní cenu 33 000,- Kč

 

b) uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemku v k. ú. Strašnice, parc. č. 2838/82 - ostatní plocha, s *******, bytem *******, za celkovou kupní cenu 33 000,- Kč

 

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1informovat ******* o tomto usnesení Zastupitelstva MČ Praha 10                                                   

 

                                                                                     Termín: 29. 2. 2016

 

1.2 předložit *******, bytem *******, návrh kupní smlouvy na převod pozemku dle bodu I. a) tohoto usnesení                                                            

 

                                                                                Termín: 31. 5. 2016

 

 

- 2 -

 

 

                   2. Mgr. Eksteinovi, MBA, vedoucímu OMP

     2.1. zajistit podepsání kupní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení   

 

Termín: 31. 8. 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ivana  C a b r n o c h o v á

uvolněná členka RMČ

 

 

 

Předkladatel: Ing. Novák, 1. zástupce starosty

Číslo tisku:    P10-125115/2015

Zpět na začátek usnesení