Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy do svěřené správy městské části Praha 10 - Malešického zámečku a souvisejících pozemků vše v k. ú. Malešice

Datum přijetí: 14.1.2016
Číslo usnesení: 7/28/2016
Číslo materiálu: 14
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy do svěřené správy městské části Praha 10, a to pozemků:

- parc. č. 1/1 o výměře 932 m2, zastavěná plocha a nádvoří, včetně budovy s číslem popisným 1, jiná stavba;

- parc. č. 1/2 o výměře 10157 m2, zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr;

- parc. č. 2/1 o výměře 726 m2, zastavěná plocha a nádvoří, včetně budovy bez čísla popisného / čísla evidenčního, jiná stavba;

- parc. č. 2/2 o výměře 181 m2, ostatní plocha, jiná plocha;

- parc. č. 3 o výměře 184 m2, zastavěná plocha a nádvoří, včetně budovy s číslem popisným 108, bydlení;

- parc. č. 4 o výměře 392 m2, zastavěná plocha a nádvoří, včetně budovy bez čísla popisného / čísla evidenčního, občanská vybavenost;

- parc. č. 5 o výměře 239 m2, zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr,

vše v k. ú. Malešice

 

 

- 2 -

 

 

 

II.  ukládá

1.Radě MČ Praha 10

1.1. pověřit Bc. Martina Pecánka, vedoucího odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje, informovat odbor evidence, správy a využití majetku MHMP o usnesení městské části Praha 10 dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 1. 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ivana  C a b r n o c h o v á

uvolněná členka RMČ

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Zoufalík, člen RMČ

Číslo tisku:      P10-116446/2015

Zpět na začátek usnesení