Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 196 v k. ú. Strašnice vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 3214, vedeném pro k. ú. Strašnice

Datum přijetí: 14.1.2016
Číslo usnesení: 7/0/2016
Číslo materiálu: 13.4
Stav materiálu: neschvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zpět na začátek usnesení