Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup volných nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 14. 9. 2015 do 5. 10. 2015

Datum přijetí: 14.1.2016
Číslo usnesení: 7/21/2016
Číslo materiálu: 12.3
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

      informaci o průběhu výběrového řízení na podání žádostí o odkup volných nebytových jednotek se stanovením minimální ceny, vyhlášeného v termínu od 14. 9. 2015 do 5. 10. 2015, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. schvaluje

a)vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup volných nebytových jednotek se stanovením minimální ceny, vyhlášeného v termínu od 14. 9. 2015 do 5. 10. 2015, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

b)prodej nebytových jednotek na základě výběrového řízení na podání žádostí o odkup volných nebytových jednotek se stanovením minimální ceny, vyhlášeného v termínu od 14. 9. 2015 do 5. 10. 2015, dle tabulky:

 

 

 

- 2 -

 

 

 

Ulice č.p./č.o.

Číslo nebytové jednotky dle PV

Poslední využití

Podlaží

 

plocha v m2

Odhadní

cena

v Kč

Kupní cena

v Kč

Kupující

Datum narození kupujícího

(IČ u právnické osoby)

Hradešínská

2334/37

2334/2

zákaznické centrum

1.PP

45,56

782 690

1 061 105

*******

*******

Kubánské náměstí

1271/5

1271/63

kancelář a sklad

1.PP

26,81

287 170

361 205

*******

*******

Moskevská

1464/61

1464/333

sklad

1.NP

64,70

501 900

517 665

Czech Business Propertiess, s.r.o.

247 00 614

Moskevská

1464/61

1464/332

čalounická dílna

1.NP

101,20

957 200

2 111 205

*******

*******

Vršovická

1462/66

1462/313

prodejna dětských a kojeneckých potřeb

2.NP

364,70

5 690 410

8 123 205

*******

*******

Krymská

112/4

112/12

sklad

1.PP

14,00

97 040

215 011

Czech Business Propertiess, s.r.o.

247 00 614

Krymská

112/4

112/13

kancelář

1.PP

15,00

103 980

261 011

Czech Business Propertiess, s.r.o.

247 00 614

 

 

 

 

III. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1.   zajistit vypracování návrhů kupních smluv o převodu nebytových jednotek do vlastnictví a předložit je kupujícím uchazečům k podpisu dle bodu II. tohoto usnesení

Termín: 28. 1. 2016

 

1.2.    uzavřít smlouvy o převodu nebytových jednotek do vlastnictví s kupujícími dle bodu II. tohoto usnesení

Termín: 29. 2. 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

- 3 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ivana  C a b r n o c h o v á

uvolněná členka RMČ

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Novák, 1. zástupce starosty

Číslo tisku:   P10-111916/2015

Zpět na začátek usnesení